Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retouren in originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk originele verpakking Wij hanteren een soepele retourprocedure, maar verwachten van je dat je er waarde aan hecht om het product in originele staat en verpakking te retourneren. Vergeet niet het plastic seal en beschermkussens (mits van toepassing) te gebruiken. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourkosten
De kosten voor retour van je thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Terugstorting
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Diensten Is de dienst (zoals montage) volledig uitgevoerd binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, dan vervalt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt ook als u akkoord gaat met de levering van de dienst binnen de 14 dagen bedenktermijn, u ziet daarmee af van het herroepingsrecht.

Klik hier om het modelformulier te downloaden

Let op: stuur nooit iets terug alvorens je van ons een bevestiging hebt ontvangen. In sommige gevallen (voor bepaalde producten) dienen we specifieke instructies mee te geven alvorens deze kunnen worden geretourneerd. Ook kan het retouradres voor bepaalde producten afwijken.

Retouradres
Carpar
Riddererf 7
3861PT Nijkerk